11 Ocak 2021

Gösterim: 634

BANÜ-FTR Uygulama ve Araştırma Merkezi Kapsamında Devam Eden Bilimsel Araştırmalar ve Tez Çalışmaları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yürütülen bilimsel araştırmalar ve tez çalışmalarına Covid-19 pandemisi nedeni ile ara verilmiştir. Pandemi koşullarının uygunluğuna bağlı olarak ivedilikle tekrar sürdürülmesi hedeflenmektedir.

1. İnme Sonrası Mobiliteyi Değerlendiren ABILOCO Anketinin Türkçe Versiyonu, Geçerlik ve Güvenilirliğinin Araştırılması – Doktora Tez Çalışması – Uzman Fizyoterapist Esra KESKİN

2. Şizofreni ve Diğer Psikotik Hastalığı Olan Hastalarda Temel Beden Farkındalık Terapisi’nin Hareket Kalitesi Deneyimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi – Münferit Çalışma - Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet YÜCE

3. Bayan Basketbol Oyuncularında Statik Ve Dinamik Kor Stabilizasyonunun Çeviklik ve Hız İle İlişkisi - Münferit Çalışma - Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKÇAY

4. Bayan Basketbol Takımında El-Göz Koordinasyonu, Lumbo-pelvik Stabilizasyon ve El Kavrama Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel çalışma - Münferit Çalışma - Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKÇAY

5. COVID-19 Geçirmiş Bireylerde Tele-Değerlendirme Yöntemleriyle Uzun Dönemde Rehabilitasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirilmesi -Münferit Çalışma- Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN